ЩОДО СИТУАЦІЇ ІЗ СМОРОДОМ У М.ЛУЦЬКУ (РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ)

На звернення громадян м. Луцька до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Міністра екології та природних ресурсів України О.Семерака, в.о. Голови Державної екологічної інспекції України І.Яковлєва  про наявність неприємних запахів на території міста та прилеглих сіл, Державною екологічною інспекцією у Волинській області в період з 09.07.2019 по 22.07.2019 проведено позапланові перевірки дотримання вимог природно-охоронного законодавства Товариством з обмеженою відповідальністю “Біопаливно-енергетична компанія” (м. Луцьк, вул. Ранкова,1) та Приватним акціонерним товариством “Гнідавський цукровий завод” (с. Рованці, вул. Промислова, 3). 

Перевірки проводились відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” за письмовими зверненнями зазначених суб’єктів господарювання. 

За результатами перевірки встановлено, що зазначені підприємства здійснюють господарську діяльність на підставі документів дозвільного характеру, а саме - дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, виданих Міністерством екології та природних ресурсів України в 2017 році та дозволів на спеціальне водокористування, виданих  Управлінням екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації в 2017 році (ТзОВ “Біопек”), Сектором Державного агентства водних ресурсів України у Волинській області в 2017 році (ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”). 

У дозволі на спеціальне водокористування від 17 лютого 2017 року №1641/Вол, виданому Управлінням екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації для ТзОВ “Біопек” зазначено, що методом очищення  зворотних вод ТзОВ “Біопек” є орендовані поля фільтрації акціонерного товариства “Гнідавський цукровий завод” потужністю 4174,06 м3/добу (1523,53 т.м3/рік). 

Згідно договору оренди частини полів фільтрації від 30 листопада 2016 року №30/11/16, укладеного між ПАТ «Гнідавський цукровий завод» та ТзОВ «БіоПек», водокористування дозволяється при умові відведення стічної води в кількості 633,6 м3/добу (193,248 тис. м3/рік) через каналізаційні мережі ПАТ «Гнідавський цукровий завод» на орендовані очисні споруди. 

Дозвіл на спеціальне водокористування від 28.12.2017 №60/ВЛ/49д-17 виданий Сектором у Волинській області Державного агентства водних ресурсів України для ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” передбачає отримання від іншого водокористувача зворотних (стічних вод) в максимальному обсязі протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи 633,6 м3 на добу (193,25 тис. м3/рік).

31 серпня 2018 року  ТзОВ “Біопек” додатковою угодою №2 від 31.08.2017 року до договору оренди №30/11/16 від 30.11.2016 року припинив дію договору оренди частини полів фільтрації. При цьому Дозвіл на спеціальне водокористування ТзОВ ”Біопаливна енергетична компанія” від 17.02.2017 №1641/Вол залишився чиним.  На даний час вимоги зазначеного Дозволу, згідно якого ТзОВ “БіоПек” дозволяється скид зворотних вод на орендовані поля фільтрації ПАТ “Гнідавський цукровий завод” не виконуються - відсутній факт оренди.

 Разом з тим встановлено, що ТзОВ “Біопаливно-енергетична компанія” не забезпечено:

1.Дотримання вимог Закону України ”Про охорону атмосферного повітря” (ст.ст.10,11). 

На підприємстві відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від додаткових джерел, які було виявлено під час перевірки (встановлено факт експлуатації двох підземних мазутних резервуарів об’ємом по 6000 куб.м кожен, та жомова яма розміром 45х77 м, в яких зберігається мелясна барда).

2. Виконання вимог “Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”, затвердженого постановою КМУ від 31.08.1998 №1360.

Підприємством представлено реєстрову картку об’єктів утворення,  оброблення та утилізації відходів за реєстраційним номером №8/149, (дата реєстрації 06.06.2018), яка погоджена начальником Луцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області та затверджена заступником начальника Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. Відповідно до реєстрової картки у 2017 році на ТзОВ “Біопек” утворилось барди мелясної 68126,93 тонн. Відповідно до матеріалів Державного статистичного спостереження (ф.№1-відходи “Утворення та поводження з відходами”) протягом 2018 року утворилось 91624,084 тонн барди мелясної. Однак підприємство не подавало до облдержадміністрації дані про зміни у діяльності для внесення відповідних змін до реєстрових карт та реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до вимог Постанови КМУ від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»; 

суб’єктом господарювання не забезпечено виконання вимог п.15 “Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”, згідно яких  щорічно власники об’єктів утворення відходів подають обласним державним адміністраціям дані про зміни у своїй діяльності, та внесення відповідних змін до реєстрових карт та до реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. 

не забезпечено виконання вимог п.11 зазначеного Порядку в частині заповнення, погодження з територіальними органами Держсанепідслужби та подання на затвердження обласній державній адміністрації  реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

всупереч вимогам п.10 “Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”, від обласної державної адміністрації до ТзОВ “Біопек” не надходило повідомлення про необхідність складення реєстрових карт, строк їх реєстрації та про необхідність подання необхідної звітності. Обласною державною адміністрацією. Всупереч вимогам п.18 зазначеного Порядку, обласною державною адміністрацією не було надано висновки про ефективність діяльності ТзОВ “Біопек” в частині поводження з відходами, про рівень екологічної безпеки об’єктів утворення та оброблення відходів, їх утилізації.

3. Дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 року №1221 «Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)» в частині надання звітності відповідно додатку 5 даної постанови. 

4. Дотримання вимог Водного кодексу України.

Засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та здійснюють облік об’ємів забору і скидання води, не повірені. Лічильники для обліку води, яка забирається ТзОВ “Біопек” відстуні.

5. Додержання вимог статті 17 Закону України “Про відходи”.

Відсутній дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. 

6.Додержання вимог статті 10 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”, “Правил технічної експлуатації установок очистки  газу”, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 06.02.2009 №52.

Не виконуються умови дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в частині забезпечення роботи пило-газоочисного устаткування, не здійснюється ведення журналу обліку робочого часу установок очистки газу, проведення технічного навчання з правил технічної експлуатації установок очистки. 

ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” не забезпечено:

1. Ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, видаляються відповідно до вимог ст.17 Закону України “Про відходи”.

2.Дотримання вимог “Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”, затвердженого постановою КМУ від 31.08.1998 №1360 .

Не внесено зміни до реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення відходів в частині кількісних показників утворення, перероблення (або утилізації), видалення на об’єкті, передачі іншим особам для використання чи видалення мелясної барди,  зміни до Реєстру відходів обласної державної адміністрації, як наслідок, обласною адміністрацією не надавались висновки про ефективність діяльності підприємства щодо дотримання вимог природно-охоронного законодавства  в частині поводження з відходами, висновки про рівень екологічної безпеки об’єктів  утворення та оброблення відходів, їх утилізації.

Підприємством не розроблено заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів.

3. Дотримання вимог  постанови КМУ від 17.12.2012 року №1221 “Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)...” - підприємством не забезпечено подання звітності у сфері поводження з мастилами.

При обстеженні території заводу 10.07.2019 року була виявлена земляна споруда, заповнена мазутом, окрім того був виявлений мазут в ровах, на відкритому грунті з ймовірною можливістю попадання в підземні горизонти. 

Відібрано зразки грунту для лабораторних досліджень. Термін досліджень складає близько 3 тижнів. 

4.Дотримання вимог п.п. 7.2.1, 7,3 “Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України”, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 №30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 р.за № 231/767.

Відсутні режим роботи та облік роботи насосної станції, зокрема, за такими показниками: подача води чи перекачування стічних вод, кількість годин роботи і простою машин.

Відсутній контроль роботи очисних споруд (один раз на декаду), який для полів фільтрації виконується за такими показниками – навантаження по воді на 1 га, БСК і вміст в очищеній воді зважених речовин, розчиненого кисню, бактеріальних забруднень (п.13.6. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України).

Відсутні результати дослідження стічної води (на виході з КНС) відповідно до вимог правил експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж.

5.Дотримання вимог статті 44 Водного кодексу України.

Не ведеться журнал обліку скинутих стічних вод на поля фільтрації (по мірі поступання стічної води), відсутні дані про категорію стічних вод, прийнятих від інших підприємств.

6.Дотримання вимог Закону України “Про відходи” (ст.ст.17,33,42).

Відсутній дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

Відсутній паспорт місця видалення відходів.

Порушені вимоги щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення. 

За результатами перевірки по виявлених порушеннях на посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог природно-охоронного законодавства в частині порушення правил водокористування, правил експлуатації водогосподарських споруд, порушення операцій у сфері поводження з відходами, незабезпечення належного зберігання і утилізацію олив, порушення порядку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, порушення правил експлуатації пило-газоочисного устаткування складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення. 

На усунення виявлених порушень для ТзОВ “Біопек” та для ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” видано відповідні приписи.

23.07.2019 Державною екологічною інспекцією у Волинській області до Волинського окружного адміністративного суду направлено Адміністративний позов про призупинення виконання робіт ТзОВ “Біопек” в частині експлуатації додаткових стаціонарних неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Матеріали перевірки спрямовані до Луцької місцевої прокуратури. 

В 2017 році за позовом Державної екологічної інспекції у Волинській області Волинським окружним адміністративним судом було прийнято постанову про тимчасову зупинку виконання ТзОВ “БІОПЕК” робіт в частині експлуатації стаціонарних джерел утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. На той час підприємство здійснювало господарську діяльність без позитивного висновку екологічної експертизи. Після одержання позитивного висновку державної екологічної експертизи в тому ж році підприємство відновило господарську діяльність.

Разом з тим інформуємо, що за 2019 рік (з квітня місяця) Інспекцією опрацьовано 9 звернень громадян щодо поширення неприємних запахів, з них 3 надійшло через  Урядову гарячу лінію, 2 – на «Гарячу лінію» Інспекції України, 4 – на адресу Інспекції у Волинській області. Згідно інформації громадян неприємні запахи мали місце не тільки на території, яка межує із зазначеними суб’єктами господарювання. У зверненнях подавалась також інформація про наявність неприємних запахів в межах міських очисних споруд КП “Луцькводоканал”, в зоні розташування каналізаційних насосних станцій, приймальних камер зливової каналізації.

За фактом звернень громадян місцевою прокуратурою м. Луцька порушена кримінальна справа по факту забруднення атмосферного повітря в м. Луцьк, в рамках якої для проведення обстежень, інструментально-лабораторних досліджень залучаються спеціалісти Державної екологічної інспекції.

Начальник Інспекції приймає участь у роботі спільної комісії з питань виявлення осередків смороду та вжиття заходів реагування Волинської обласної ради та облдержадміністрації. Засідання комісії відбуваються щоденно. Спеціалісти Інспекції приймають участь  в роботі відповідної комісії Луцької міської ради. 

Інспекцією надано роз’яснення Луцькій міській раді, Волинській обласній державній адміністрації, Волинській обласній раді щодо виконання повноважень контролюючих органів, спрямованих на вирішення проблем із смородом в м. Луцьк, виявлення джерел забруднення атмосферного повітря, здійснення постійного моніторингу за станом навколишнього природного середовища, забезпечення здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя, прийняття  управлінських рішень та відповідних адекватних заходів реагування на проблему, інформування місцевого населення.

 

eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення