Звернення громадян

Рекомендації зі

складання та подання запитів на інформацію

до Державної екологічної інспекції у Волинській області

1. Система обліку, що містить інформацію про  документи, які перебувають у володінні Державної екологічної інспекції України має бути розміщена на офіційному вебсайті https://www.voln.dei.gov.ua

 

 2. Запит  на інформацію подається фізичною або юридичною особою,  об'єднанням  громадян без статусу  юридичної особи розпоряднику інформації  в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання  поштою, електронною поштою, телефаксом або телефону. 

 

3. Запит може бути поданий: 


-    на поштову адресу: вулиця Степана Бандери, 20, Луцьк, Волинська область, 43000         

-    на електронну адресу: vol@dei.gov.ua

-    за телефоном:(0332) 72-33-96

 

4. Запит на інформацію подається у довільній формі. 

 

5. Запит на інформацію повинен містити: 


-  прізвище, ім'я, по батькові  (найменування)  запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є); 

- загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

Спосіб отримання інформації.

 

6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, 

яку  надає Держекоінспекція або яка розміщується на її офіційному вебсайті. 

 

7. Запит  на  інформацію  може  бути подано особисто до відділу документування та контролю управління організаційної діяльності Держекоінспекції  в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Усний запит може бути подано телефоном згідно з пунктом 3 цих Рекомендацій.

 

8. У  разі  коли  з  поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо) особа не  може подати письмовий запит, його оформляють відповідальні особи відділу документування та контролю управління організаційної діяльності, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала. 

 

9. На вимогу  запитувача  на  першому  аркуші  копії  запиту проставляється  відбиток  штампа   із зазначенням  найменування розпорядника  інформації, дати  надходження  та  вхідного  номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

10. Відповідь на запит на інформацію надається у  спосіб, обраний  запитувачем,  протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

11. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для  захисту життя  чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього  природного середовища, якості харчових  продуктів  і  предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших  надзвичайних  ситуацій, 

що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. 

 

12. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед  значної кількості   даних,   строк  розгляду  запиту  може  бути продовжено до 20 робочих днів  з  обґрунтуванням  такого продовження. Про продовження строку  запитувачу повідомляється  в  письмовій  формі  не  пізніше   п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 

 

13. Інформація на запит надається безоплатно. 

 

14. У задоволенні запиту може бути  відмовлено  у  таких випадках: 


1) розпорядник  інформації  не володіє і не зобов'язаний відповідно 

до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 

2) інформація,  що запитується,  належить  до  категорії інформації з обмеженим доступом; 

3) запитувач  не  оплатив фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням 

або   друком   документів, відповідно до пункту 14 цих Рекомендацій; 

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію,  передбачених частиною п'ятою  статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування)  запитувача, поштову  адресу  або  адресу електронної пошти,  а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого  зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

15. Реєстрацію надходження  запитів на інформацію до Держекоінспекції здійснює відділ документування та контролю управління організаційної діяльності.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці