ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА ІГНОРУЄ ВИМОГИ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

   У жовтні 2019 року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Волинській області проведена позапланова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства Луцькою міською радою. Зокрема, заходами державного нагляду перевірено стан виконання міською радою приписів, виданих Інспекцією про усунення порушень, виявлених за результатами попередніх перевірок.

      Встановлено, що Луцькою міською радою систематично не виконуються  приписи щодо забезпечення додержання вимог Закону України “Про відходи” в частині заборони з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених відходів, забезпечення організації роздільного збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території.

       Не забезпечена експлуатація діючого полігону твердих побутових відходів відповідно до вимог правил експлуатації та проектної документації. Полігон переповнений. При проектному обсязі захоронення відходів 1130,49 тис.м3, станом на 1 березня 2019 року було захоронено 2183,1 тис.м3 відходів, у тому числі - 1050,61 тис.м3 понад проектну потужність.. Станом на 1 жовтня 2019 року на полігоні було захоронено 2628,7 тис.м3 побутових відходів, у тому числі - 1498,21 тис.м3 понад проектну потужність.

     Порушені вимоги природоохоронного законодавства, згідно яких внаслідок розміщення відходів на полігонах, довгостроковий шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не повинен перевищувати встановлені нормативи – конфігурація ІІ ярусу полігону не відповідає проектній документації, захоронення відходів при формуванні ІІ ярусу відбувається за межею чаші полігону на відкритий грунт. Захоронюються неперероблені відходи. Не проводиться пересипання відходів грунтом, не контролюється товщина шару відходів, які захоронюються. Площа засмічених внаслідок незаконного розміщення твердих побутових відходів земель складає 2400 м2.

      Враховуючи наявність захоронених понад проектну потужність відходів, порушення технології захоронення, а також наявність анаеробних процесів, на полігоні утворюється фільтрат понад об’єми, передбачені проектом. Фільтрат з ІІ ярусу полігону витікає на грунтовий покрив прилеглої території, збирається у незаконно збудованій за межами полігону стічній канаві. Площа забрудненої фільтратом земельної ділянки складає 400 м2. Внаслідок недотримання вимог законодавства в частині експлуатації полігонів ТПВ, створено передумови забруднення підземних вод.Не забезпечено дотримання вимог статті 35-1 Закону України “Про відходи”, в частині заборони проектування, будівництва та експлуатації полігонів побутових відходів без оснащення системами захисту грунтових вод, вилучення та знешкодження фільтрату.  За порушення вимог природоохоронного законодавства в частині поводження з відходами, допущення забруднення земель відходами, порушення встановлених правил і режиму  виробництв з оброблення і утилізації відходів, невиконання законних приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, Державною екологічною інспекцією до адміністративної відповідальності притягнуто одного із заступників начальника Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради за статтями 52, 82, 82-6, 188-5 КУпАП. Штраф складає 1020 гривень.

          Після проведення лабораторних досліджень відібраних зразків грунту, буде розрахований розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок забруднення земель та виставлено претензію для її відшкодування.

     Інспекцією підготовлено звернення до суду з позовом про зупинення діяльності полігону твердих побутових відходів, як такого, що експлуатується з порушенням вимог природоохоронного законодавства.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці