МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо необхідності та порядку отримання лімітів по використанню (відстріл, відлов) диких парнокопитних та хутрових звірів

Законом України «Про тваринний світ» (ст. 17. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу) визначено, що до спеціального використання об'єктів тваринного світу належать усі види використання тваринного світу, що здійснюються з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо) із природного середовища. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу в порядку ведення мисливського господарства здійснюється з наданням відповідно до закону підприємствам, установам, організаціям і громадянам права користування мисливськими. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами чи іншими документами, що видаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Законом України «Про мисливське господарство та полювання» (ст. 16. Ліміти використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду) встановлено, що полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду, здійснюється відповідно до лімітів, які затверджуються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

      З метою удосконалення управління в галузі охорони і використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу , на виконання вимог Закону  України "Про тваринний світ", наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26.05.1999 № 116 затверджено «Інструкцію щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких  тварин,  віднесених  до природних ресурсів загальнодержавного значення (далі – Інструкція), із змінами, внесеними згідно з наказами Мінприроди, останній такий наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 23.07.2021 № 501.

      Даною Інструкцією визначено застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення (крім мисливських птахів, зайців-русаків, кролів диких, лисиць, вовків, єнотоподібних собак).

 

Порядок установлення лімітів використання мисливських тварин.

 

             Науково  обгрунтовані  ліміти спеціального використання диких  тварин  (надалі  -  ліміти)  затверджуються  Міндовкілля на кожний окремий вид тварин у цілому для областей, інших адміністративно-територіальних одиниць або окремих територій, мисливських господарств чи користувачів об'єктів тваринного світу.

             Розробка проектів лімітів здійснюється на підставі первинних матеріалів обліку чисельності (визначення запасів) диких тварин, що надаються користувачами разом з висновками представників обласних державних адміністрацій та територіальних органів Держлісагентства. При визначенні лімітів ураховуються: оптимальна чисельність мисливських тварин (з урахуванням їх статевого та вікового складу), при якій на певній території мисливського угіддя забезпечується їх нормальне існування без виснаження природних кормових ресурсів, загрози виникнення епізоотій, заподіяння значної шкоди лісовому, сільському та іншому господарству, а також без створення загрози життю та здоров'ю людини; дані аналізу лімітів за попередні роки; динаміка чисельності, біологічні та інші показники, що визначають відтворювальний потенціал конкретних популяцій тварин; епізоотичний стан мисливського господарства; матеріали мисливського впорядкування.

             Наукове забезпечення робіт щодо розробки проектів лімітів, а також підготовку висновків про достовірність викладених у розроблених проектах лімітів даних здійснюють наукові установи або визначені Міндовкілля експерти з питань охорони і використання конкретних видів (груп видів) диких тварин.

             Ліміти використання мисливських видів парнокопитих тварин, куниць лісової бобра, ондатри, бабака, борсука і білки затверджуються на мисливський сезон Міндовкілля за поданням Держлісагентства на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з територіальним органом Держлісагентства та обласною державною адміністрацією. Проекти лімітів розробляються користувачами мисливських угідь у розрізі окремих мисливських господарств або наданих у користування ділянок угідь і непізніше як за 2,5  місяця до початку полювання подаються на розгляд і погодження територіальному органу Держлісагентства.

         Територіальні органи Держлісагентства забезпечують перевірку достовірності наведених у проектах лімітів даних, та подають проекти лімітів разом із первинними матеріалами обліку чисельності мисливських тварин, на розгляд обласних державних адміністрацій не пізніше як за 2 місяці до початку полювання.

       Обласні державні адміністрації протягом тижня розглядають, погоджують і повертають територіальному органу Держлісагентства проекти лімітів або готують мотивовану відмову в їх погодженні.

         Погоджені проекти лімітів територіальний орган Держлісагентства надсилає на розгляд Держлісагентства та Міндовкілля.

          Держлісагентство протягом тижня перевіряє і зводить проекти і разом з висновками та пропозиціями щодо їх затвердження подає на розгляд Міндовкілля.

           Міндовкілля протягом місяця розглядає подані Держлісагентством проекти лімітів використання мисливських тварин з урахуванням висновків і пропозицій щодо їх затвердження, затверджує їх погодженим з Держлісагентством наказом або готує мотивовану відмову в затвердженні.

             Наказ про затвердження лімітів Міндовкілля в установленому порядку подає на державну реєстрацію до Мін'юсту, після чого доводить цей наказ і затверджені ним ліміти до відома Держлісагентства, Держекоінспекції, обласних державних адміністрацій.

        Затверджені ліміти Держлісагентство доводить до обласних державних адміністрацій, територіального органу Держлісагентства та підприємств безпосереднього підпорядкування не пізніше як за місяць до початку полювання на відповідний вид тварин.

         Територіальний орган Держлісагентства спільним наказом з обласною державною адміністрацією розподіляє затверджені ліміти і доводить їх до користувачів мисливських угідь не пізніше як за десять днів до початку полювання на відповідний вид тварин.

               Порядок установлення лімітів використання диких тварин, які перебувають у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, встановлюється «Інструкцією про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24 січня 2008 року № 27 (зі змінами).

  

Перший заступник начальника                                                                                        Олександр ТКАЧУК

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці